‘I strained my eyes and stand still’

Over vergankelijkheid en de schoonheid van imperfectie.